ta hjälp av en livsmedelskonsult

Jag är en kunnig och erfaren "livsmedelsvetare". Min affärsidé är att erbjuda kvalificerade tjänster till företag  som under kortare eller längre perioder behöver förstärkning med specialistkompentens inom livmedelsssäkerhet, produktutveckling och/eller kvalitets- och miljöledning.

OM kvalitud

OM mig

arbetssätt

Företagsnamnet Kvalitud beskriver affärsidén att hjälpa företag och organisationer att navigera mot sina kvalitetsmål.
Kvalitud tillhandahåller tjänster inom kvalitet, miljö, livsmedelssäkerhet och produktutveckling.
Se vidare under "tjänster".
 

Jag som startat och driver Kvalitud heter Lotta Andersdotter. Jag har lång erfarenhet från produktutveckling, tillverkning och kvalitetssäkring av såväl produkter som tjänster och har jobbat många år i personalledande befattningar inom livsmedelsindustrin. Jag har högskoleutbildning i bland annat livsmedelsteknik, -teknologi, -kemi och mikrobiologi samt ekonomi.

I ett verksamt ledningssystem finns en röd tråd från vision via policy, mål och handlingsplaner till genomförande, uppföljning och förbättringsåtgärder.
Ett första steg till ett uppdaterat, förenklat och effektiviserat ledningssystem är ofta en internrevision vilken ger information om nuläget. Därifrån kan en handlingsplan tas fram med förslag till åtgärder. Kvalitud erbjuder stöd utifrån behov; allt ifrån att endast komma med goda råd till att vara med och praktiskt implementera åtgärderna.